Ezber Bozan Deneyim Programı
Test

Test

Başvuru

Microfon sitesinde yer alan Ezber Bozan Deneyim ilan başvuru formu adaylar tarafından doldurulur.

Eğitim

Adaylardan, Enocta platformu aracılığıyla çevrimiçi eğitim kitini tamamlaması beklenir.

Eğitim Değerlendirme

Adaylardan, eğitim kitine özel olarak oluşturulmuş test sınavını başarı ile geçmesi beklenir.

Çevrimiçi Mülakat

Değerlendirme sonucu uygun bulunan adaylar alanında uzman kişilerden oluşan jüri ekibi ile online olarak bir araya gelerek mülakat gerçekleştirir.

Çevrimiçi Mülakat

Tüm adımları başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar staj sürecine dahil edilir. Hoşgeldin!